Meer weten over doula's en wat het beroep inhoudt?

Lees hier meer!

In Bloei register

In Bloei Doula’s vinden

Doula-opleiding In Bloei staat voor kwaliteit. Onze beroepsopleidingen tot geboortedoula zijn erkend door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s en al onze afgestudeerde In Bloei doula’s ontvangen dan ook een gecertificeerd diploma. Ons opleidingsinstituut is bovendien aangesloten bij het European Doula Netwerk (EDN).

Kwaliteitskeurmerk In Bloei Doula

We zetten ons in om een goede, erkende opleiding te bieden, garant te kunnen staan voor onze studenten en de blijvende waarde van hun diploma’s te borgen. Onze afgestudeerden hebben daarom de mogelijkheid om het beschermde keurmerk In Bloei Doula® te voeren. Hiermee zijn ze verplicht hun kennis en kunde up to date te houden. Ook worden ze geacht de In-Bloei-kernwaarden actief na te leven.

Doula zoekkaart

Ben je op zoek naar een doula? Op onderstaande zoekkaart vind je alle geregistreerde In Bloei Doula’s®. Zo kan je als aanstaande ouders eenvoudig een professionele doula vinden. Hulpverleners kunnen hier controleren of een doula geregistreerd is. En In-Bloei-Doula’s kunnen middels de zoekkaart collega’s in hun regio vinden om onderling collegiaal contact op te nemen.

Wij zijn een opleidingsinstituut. Daarom worden ook onze Doula’s-in-opleiding vermeld op de kaart. Zo dragen we er actief aan bij dat aanstaande ouders en onze studenten contact kunnen leggen voor ondersteuning bij stage-bevallingen. Studenten worden in dit deel van de opleiding door hun mentor begeleid.

Deze locatie marker laat geregistreerde In Bloei Doula’s® op de kaart zien.

Deze locatie marker laat In-Bloei-Doula’s in opleiding op de kaart zien.

Toon alle doula’s
Toon alle doula’s Doula (geboorte) Doula in opleiding Post Partum Doula Rouw Doula

Kwaliteitseisen

Onze geboortedoula’s en rouw-en-verliesdoula’s mogen na hun afstuderen automatisch een jaar lang het keurmerk In Bloei Doula® voeren. Na dit jaar, mogen ze het kwaliteitskeurmerk uitsluitend blijven voeren, als ze hun kennis en kunde up to date houden. Hiertoe moeten ze voldoen aan onderstaande eisen. Zo weten cliënten én zorgverleners precies wat ze van In Bloei Doula’s mogen verwachten. Geldende eisen:

  • jaarlijks een bijscholing volgen, gericht op emotionele ondersteuning (psychiatrie en zwangerschap, angsten, coaching technieken, traumapreventie),
  • jaarlijks minimaal drie geboortes ondersteunen
  • tweejaarlijks deelnemen aan een In Bloei Intervisie
  • Voor geboortedoula’s, is een lidmaatschap van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD) een aanvullende eis.

Voor postpartum-doula’s geldt:

  • minimaal vijftien begeleidingsuren per kalenderjaar
  • jaarlijks twee bijscholingen, waarvan één gericht op het ondersteunen van veilig hechten of emotioneel ondersteunen.