Schrijf je je nu in voor online opleiding tot geboorte doula opleiding? Dan start je al op 20 februari 2023

Schrijf je in

Opleidingen

Doula-opleiding In Bloei biedt het volledige scala aan beroepsopleidingen en specialisatiecursussen voor de professionele doula. Kwaliteit staat daarbij centraal. Wil je een professionele en breed geschoolde doula worden, dan volg je onze erkende basisopleiding tot geboortedoula, klassikaal of online. Ook kun je kiezen voor de opleiding tot postpartum doula en babyverzorgingsspecialist.

Voor afgestudeerde doula’s, bieden we een verkorte vervolgopleiding tot postpartum doula en babyverzorgingsspecialist. Ook ervaren doula’s kunnen bij In Bloei terecht voor specialisatiecursussen, intervisie en ondernemersmodules. Als opleidingsexpert werken we voortdurend aan vernieuwing van onze onderwijsprogramma’s.

In Bloei biedt de meest complete en uitgebreide doula-opleidingen van Nederland. Alle benodigde basiskennis om het doulavak goed uit te kunnen oefenen, komt aan bod. We bieden een relatief lang leertraject met een grote diversiteit aan onderwerpen. Onze expertise ligt in het psychosociale aspect van het doulavak; specifieke kennis om aanstaande ouders te begeleiden bij emotioneel complexe situaties. Met de specifieke methodiek die we hiervoor ontwikkelden, kunnen onze doula’s in alle mogelijke situaties het verschil maken.

Naast vakinhoudelijke kennis, is er veel aandacht voor verbindende vaardigheden. Onze opleidingen hebben een uitgebreid mentorprogramma en leerlingvolgsysteem. Ook is er aandacht voor de plek die doula’s innemen in het werkveld, hoe ze vormgeven aan de multidisciplinaire samenwerking in de geboortezorg en hoe ze een succesvolle beroepspraktijk opzetten. Alle opleidingen tot (geboorte)doula die In Bloei aanbiedt, zijn erkend door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s [NBvD].

Afgestudeerde doula’s van de Doula-opleiding In Bloei zijn gecertificeerd en kunnen zich aanmelden voor het voeren van het keurmerk In Bloei Doula®.

Bekijk hieronder het totale scholingsaanbod en schrijf je in!

Doula opleiding – online

Aanvang: 20 februari 2023

Onze erkende beroepsopleiding tot geboortedoula is ook in een online variant te volgen! Ideaal voor als je je eigen tijd wil indelen of minder wil reizen. Over een periode van ruim zes maanden krijg je wekelijks toegang tot een nieuwe online lesmodule. Alle lesstof zoals die bij de klassikale opleiding wordt gegeven, vind je terug in een combinatie van zestien online modules. Omdat niet alle onderdelen van de doula-opleiding om te zetten zijn in een online vorm, zijn er ook drie praktijkdagen, op 21, 22 en 23 mei 2023.

Al onze studenten ontvangen hierin persoonlijke begeleiding van een mentor. Ook is er veel aandacht voor ‘van en met elkaar leren’ in online intervisiegroepen en een maandelijkse coach call voor al je vragen. De inhoudelijke kwaliteit en studievereisten van de online opleiding zijn op hetzelfde niveau als van de klassikale variant van de In Bloei Doula-opleiding.

Lees hier meer

Doula opleiding – klassikaal

Aanvang: 6 oktober 2023

Wij bieden in dertien klassikale lesdagen een heel complete opleiding tot geboorte doula. De opleiding geeft je stevige basiskennis en veel vaardigheden. Er is een uitgekiende balans tussen theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling.

In een speciaal programma ontdek je welke kwaliteiten je al hebt en welke persoonlijke vaardigheden je nog wil ontwikkelen. Tijdens de opleiding werk je er gericht aan, deze specifieke leerdoelen te laten groeien en tot bloei te laten komen. Al onze studenten ontvangen hierin persoonlijke begeleiding van een mentor. Ook is er veel aandacht voor ‘van en met elkaar leren’ in de klassikale lessen en in intervisiegroepen.

Lees hier meer

Vervolgopleidingen

Wil je je verder specialiseren als doula? Wil je nog meer ondersteuning kunnen geven in de periode na de geboorte? Wil je van extra betekenis zijn als er complicaties ontstaan en de vreugdevolle gebeurtenis van nieuw leven ineens een rouwrandje krijgt of volledig omslaat?

Doulaopleiding In Bloei heeft voor In Bloei doula’s en -studenten een professionele vervolgopleiding tot postpartum doula en babyverzorgingsspecialist ontwikkeld. Voor reeds afgestudeerde geboorte-doula’s ontwikkelen we de specialisatie tot rouw-en-verliesdoula. Hiermee kun je als doula nog beter ondersteuning en coaching bieden, wanneer cliënten slecht nieuws te verwerken krijgen.

Opleiding Postpartum doula en babyverzorgingsspecialist

Start opleiding 13 maart 2023

Onze online opleiding tot postpartum doula en babyverorginsspecialist is een volwaardige beroepsopleiding, gericht op het ondersteunen van ouders in de tijd na de geboorte.

Sommige ouders missen direct na de geboorte of na het vertrek van kraamzorg een vertrouwd gezicht om hen te helpen om tussen alle (vaak tegenstrijdige) adviezen door te navigeren. In deze fase draait alles plots om de wensen van een baby die zichzelf nog niet kan uitdrukken en wiens behoeftes soms een raadsel zijn. Dit geeft vaak druk op de kersverse ouders, die een nieuwe balans zoeken terwijl ze nog aan het herstellen zijn van de geboorte.

De postpartum doula wordt opgeleid om het hechtingsproces te ondersteunen, zelfvertrouwen van de ouders te versterken en hen te helpen hun eigen keuzes te durven maken. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in babyverzorging, omde ouder(s) daarbij te ondersteunen.

In de opleiding focussen we op de periode van een jaar na geboorte: van dag 1 tot dag 365. Ook hier krijgt onze expertise op het gebied van psychosociale ondersteuning ruim baan.

Het programma bestaat uit een combinatie van online modules en 2 klassikale lesdagen. Deze lesdagen worden gegeven door ervaren docenten die midden in het werkveld staan. Dat kunnen zijn: postpartum doula’s, maar ook een fysiotherapeut, voedingsdeskundige, lactatiekundige, kraamverzorgster, babycommunicatie-specialist en een therapeut.

De opleiding tot postpartum doula richt zich op geboortedoula’s, kraamzorgenden en andere geboorteprofessionals die hun cliënten langer willen ondersteunen na de geboorte. Om de opleiding te volgen, is een opleiding tot geboorte-doula echter niet vereist.

Het werk van een postpartum doula en babyverzorgingsspecialist vindt veelol overdag plaats, op vastgestelde uren. Het vereist dan ook minder flexibiliteit dan het werk van een geboorte doula. Het is daarom geschikt voor aspirant-doula’s, die graag emotionele ondersteuning en coaching willen bieden aan jonge ouders, maar dit willen combineren met hun gezinsleven of met ander werk.

Tijdens de postpartum-doula-opleiding leer je:

 • Het hechtingsproces ondersteunen.
  Oordeelloos aansluiten bij behoeftes van ouders en ondersteunen in het vinden wat voor hen het beste werkt.
  Het zelfvertrouwen van de ouders bevorderen en bespreken welke opties er zijn.
 • Ondersteunen en trouble shooten bij (borst)voeding.
  ips en adviezen aanreiken over slaap, voeding en dagritme passend bij de wensen en behoeftes van ouders en baby
 • Mijlpalen in de (persoonlijke) ontwikkeling van de baby herkennen.
 • Over veilig samen slapen en andere opvoedingsstromingen.
 • Psychosociale problemen herkennen.
 • Communicatie optimaliseren in het gezin tussen ouders onderling en ouders en kind (babytaal en babygebaren)
 • Ondersteunen bij prematuur geboren kindjes of kinderen die een lang ziekenhuisverblijf hebben gehad.
 • Ondersteunen bij de verzorging van de baby.

De opleiding tot postpartum-doula kent een gemiddelde studiebelasting van zo’n 20 à 24 uur per maand. Studenten begeleiden als postpartum-doula minimaal twee cliënten gedurende minimaal 20 uur. Deze praktijkstages worden door de studenten zelf gezocht en door de cliënten én mentor/stagebegeleider beoordeeld. Als alle onderdelen met een (ruim)voldoende zijn afgerond krijgen de studenten een erkend diploma.

Alle informatie over deze opleiding vind je hier

Rouw-en-verliesdoula

Soms krijg je als doula te maken met verdrietig nieuws. Cliënten hebben een kindje verloren, er is een ziekte gevonden die niet met het leven verenigbaar is, of er spelen andere zaken die het geluk en de gewenste uitkomst van de zwangerschap overschaduwen. Zeker dán verdienen ouders emotionele ondersteuning om te kunnen leven met verlies.

Als rouw-en-verliesdoula kun je de ouders hierbij helpen. Je leert het taboe te doorbreken en te praten over de pijn en de liefde die ineens nergens meer heen lijken te kunnen. Je ondersteunt ouders ‘er te zijn’ en kunt rituelen voorstellen die helpen in het rouwproces.

De rouw-en-verliesdoula is een specialisatie van de geboortedoula. De opleiding bestaat uit een combinatie van online modules, drie lesdagen en een persoonlijk dagboek, waarin je eigen emoties de ruimte krijgen. Ook krijg je ondersteuning van een mentor. Reken op een studiebelasting van zo’n 20 à 24 uur per maand.

Deze opleiding is in ontwikkeling, nadere informatie hierover volgt.

Certificering

Kiezen voor Doula-opleiding In Bloei, is kiezen voor kwaliteit. Onze beroepsopleidingen tot geboortedoula zijn dan ook erkend door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s. Afgestudeerde In Bloei doula’s ontvangen dan ook een gecertificeerd diploma. Ook is Doula-opleiding In Bloei aangesloten bij het European Doula Netwerk (EDN).

 

Kwaliteitskeurmerk In Bloei Doula

We voelen een grote verantwoordelijkheid om niet alleen een goede, erkende opleiding te bieden, maar ook garant te kunnen staan voor onze studenten en de blijvende waarde van hun diploma’s. We vinden het belangrijk dat onze doula’s onze kernwaarden naleven en hun kennis en kunde up to date houden. Zo weten cliënten en zorgverleners precies wat ze van In Bloei Doula’s kunnen en mogen verwachten. We voeren daarom het keurmerk In Bloei Doula® voor onze afgestudeerden. Ben je een ‘In Bloei Doula®’, dan draag je een titel die beschermd is, zowel in de Benelux als in Europa (‘In Bloom Doula®’). In het bijbehorende register kunnen cliënten en zorgverleners de In Bloei Doula’s vinden en de voorwaarden voor lidmaatschap raadplegen.

Onze geboortedoula’s en rouw-en-verliesdoula’s mogen na hun afstuderen automatisch een jaar lang het keurmerk In Bloei Doula® voeren. Na dit jaar, mogen ze het kwaliteitskeurmerk uitsluitend blijven voeren, als ze hun kennis en kunde up to date houden. Hiertoe moeten ze voldoen aan een aantal eisen:

 • jaarlijks een bijscholing volgen, gericht op emotionele ondersteuning (psychiatrie en zwangerschap, angsten, coaching technieken, traumapreventie),
 • jaarlijks minimaal drie geboortes ondersteunen
 • tweejaarlijks deelnemen aan een In Bloei Intervisie

Voor geboortedoula’s, is een lidmaatschap van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD) een aanvullende eis.

 

Voor postpartum-doula’s geldt:

 • minimaal vijftien begeleidingsuren per kalenderjaar
 • jaarlijks twee bijscholingen, waarvan één gericht op het ondersteunen van veilig hechten of emotioneel ondersteunen.

Het keurmerk In Bloei Doula® geeft onze afgestudeerde doula’s bovendien onbeperkt toegang tot onze online In Bloei Academie en de online community, voor het raadplegen van informatie, intervisie en het uitwisselen van kennis en ervaring met vakgenoten.

Raadpleeg het register van In Bloei Doula’s®
Farola_elementen_web-08

Open dag

Kom vrijblijvend kennismaken – Open dagen

Heb je interesse in alles wat er zich rond zwangerschap en geboorte afspeelt? Wil jij aanstaande ouders op emotioneel vlak bijstaan voor, tijdens en na de bevalling? Dan is het vak van doula iets voor jou.

Ontdek wat het vak van doula inhoudt op onze open dag. We vertellen je graag wat Doula-opleiding In Bloei jou te bieden heeft en hoe je zelf doula wordt. Je maakt kennis met de docenten en kunt hen al je vragen stellen.

Wil je meer weten over onze beroepsopleidingen tot professioneel geschoolde doula? Schrijf je dan kosteloos in voor één van onze open dagen. Je vindt de datum van de eerstvolgende dag op het inschrijfformulier: www.doulaopleidinginbloei.nl/inschrijven.

We zien je dan graag op die dag op onze opleidingslocatie, Dillenburgstraat 11b, Rotterdam. Mocht je onverwacht toch niet kunnen komen, dan waarderen we een afmelding op info@doulaopleidinginbloei.nl of een telefoontje naar 06 14 19 76 20.

Schrijf je in

Praktische informatie

Kosten

Een overzicht van de kosten en de betalings- en annuleringsvoorwaarden vind je hier.