Schrijf je je nu in voor online opleiding tot geboorte doula? Dan start je op 26 augustus 2024

Schrijf je in

Opleidingen

Doula-opleiding In Bloei biedt het volledige scala aan beroepsopleidingen en specialisatiecursussen voor de professionele doula. Kwaliteit staat daarbij centraal. Wil je een professionele en breed geschoolde doula worden, dan volg je onze erkende basisopleiding tot geboortedoula, klassikaal of online. Ook kun je kiezen voor de opleiding tot postpartum doula en babyverzorgingsspecialist.

Voor studenten en afgestudeerde doula’s van In Bloei bieden wij de opleiding tot postpartum doula en babyverzorgingsspecialist aan voor een zeer gereduceerd tarief. Meer info over deze opleiding vind je hier

Ook doula’s van andere opleidingen kunnen bij In Bloei terecht voor specialisatiecursussen, intervisie en ondernemersmodules. Als opleidingsexpert werken we voortdurend aan vernieuwing van onze onderwijsprogramma’s.

In Bloei biedt de meest complete en uitgebreide doula-opleidingen van Nederland. Alle benodigde basiskennis om het doulavak goed uit te kunnen oefenen, komt aan bod. We bieden een relatief lang leertraject met een grote diversiteit aan onderwerpen. Onze expertise ligt in het psychosociale aspect van het doulavak; specifieke kennis om aanstaande ouders te begeleiden bij emotioneel complexe situaties. Met de specifieke methodiek die we hiervoor ontwikkelden, kunnen onze doula’s in alle mogelijke situaties het verschil maken.

Naast vakinhoudelijke kennis, is er veel aandacht voor verbindende vaardigheden. Onze opleidingen hebben een uitgebreid mentorprogramma en leerlingvolgsysteem. Ook is er aandacht voor de plek die doula’s innemen in het werkveld, hoe ze vormgeven aan de multidisciplinaire samenwerking in de geboortezorg en hoe ze een succesvolle beroepspraktijk opzetten. Alle opleidingen tot (geboorte)doula die In Bloei aanbiedt, zijn erkend door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s [NBvD].

Afgestudeerde doula’s van de Doula-opleiding In Bloei zijn gecertificeerd en kunnen zich aanmelden voor het voeren van het keurmerk In Bloei Doula®.

Bekijk hieronder het totale scholingsaanbod en schrijf je in!

Doula opleiding – online

Aanvang: 26 augustus 2024

Onze erkende beroepsopleiding tot geboortedoula is ook in een online variant te volgen! Ideaal voor als je je eigen tijd wil indelen of minder wil reizen. Over een periode van ruim zes maanden krijg je wekelijks toegang tot een nieuwe online lesmodule. Alle lesstof zoals die bij de klassikale opleiding wordt gegeven, vind je terug in een combinatie van twintig online hoofdstukken plus 4 specialisatiemodules. Omdat niet alle onderdelen van de doula-opleiding om te zetten zijn in een online vorm, zijn er ook drie praktijkdagen, die op de leslocatie gegeven worden. Die zijn vooralsnog gepland op op 24, 25, 26 oktober 2024.

Al onze studenten ontvangen persoonlijke begeleiding van een mentor. Ook is er veel aandacht voor ‘van en met elkaar leren’ in online intervisiegroepen en een maandelijkse coach call voor al je vragen. De inhoudelijke kwaliteit en studievereisten van de online opleiding zijn op hetzelfde niveau als van de klassikale variant van de In Bloei Doula-opleiding.

Lees hier meer

Doula opleiding – klassikaal

Aanvang: 11 oktober 2024

Wij bieden in vijftien klassikale lesdagen een heel complete opleiding tot geboorte doula. De opleiding geeft je stevige basiskennis en veel vaardigheden. Er is een uitgekiende balans tussen theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling.

In een speciaal programma ontdek je welke kwaliteiten je al hebt en welke persoonlijke vaardigheden je nog wil ontwikkelen. Tijdens de opleiding werk je er gericht aan, deze specifieke leerdoelen te laten groeien en tot bloei te laten komen. Al onze studenten ontvangen hierin persoonlijke begeleiding van een mentor. Ook is er veel aandacht voor ‘van en met elkaar leren’ in de klassikale lessen en in intervisiegroepen.

Lees hier meer

Vervolgopleidingen

Specialisatie opleiding: Rouw-en-verliesdoula

Start opleiding 23 februari 2024

Soms krijg je als doula te maken met verdrietig nieuws. Cliënten hebben een kindje verloren, er is een ziekte gevonden die niet met het leven verenigbaar is, of er spelen andere zaken die het geluk en de gewenste uitkomst van de zwangerschap overschaduwen. Zeker dán verdienen ouders emotionele ondersteuning om te kunnen leven met verlies.

Als rouw-en-verliesdoula kun je de ouders hierbij helpen. Je leert het taboe te doorbreken en te praten over de pijn en de liefde die ineens nergens meer heen lijken te kunnen. Je ondersteunt ouders ‘er te zijn’ en kunt rituelen voorstellen die helpen in het rouwproces.

De opleiding bestaat uit een combinatie van online modules, twee lesdagen en een persoonlijk dagboek, waarin je eigen emoties de ruimte krijgen. Ook krijg je ondersteuning van een mentor. Reken op een studiebelasting van zo’n 20 à 24 uur per maand.

Deze opleiding start op 23 februari 2024. De (verplichte) praktijkdagen zijn op 28 en 29 juni 2024.

De rouw-en-verliesdoula is een specialisatie voor de geboortedoula. Je dient dus al doula te zijn om deze opleiding te kunnen volgen.

Opleiding tot Postpartum doula en babyverzorgingsspecialist

Start opleiding 24 juni 2024

In Bloei biedt een volledige opleiding tot postpartum doula, die zich richt op geboortedoula’s en andere geboorteprofessionals die hun cliënten langer willen ondersteunen na de geboorte. Deze opleiding is tevens bedoeld voor diegenen, die nog geen (geboorte)doula zijn. Om de volledige opleiding te volgen, is een vooropleiding tot geboorte-doula dus niet vereist.

Deze opleiding tot postpartum doula en babyverzorgingsspecialist is een volwaardige beroepsopleiding, gericht op het ondersteunen van ouders in het eerste jaar ná de geboorte.

Sommige ouders missen direct na de geboorte of na het vertrek van kraamzorg een vertrouwd gezicht om hen te helpen om tussen alle (vaak tegenstrijdige) adviezen door te navigeren. In deze fase draait alles plotseling om de wensen van een baby, die zichzelf nog niet kan uitdrukken, en wiens behoeftes soms een raadsel zijn. Dit geeft vaak druk op de kersverse ouders, die een nieuwe balans zoeken terwijl ze nog aan het herstellen zijn van de geboorte.

De postpartum doula wordt opgeleid om het hechtingsproces te ondersteunen, zelfvertrouwen van de ouders te versterken en hen te helpen hun eigen keuzes te durven maken. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in babyverzorging, om de ouder(s) daarbij te ondersteunen.

In de opleiding focussen we op de periode van een jaar na geboorte: van dag 1 tot dag 365. Ook hier krijgt onze expertise op het gebied van psychosociale ondersteuning ruim baan.

Het werk van een postpartum doula en babyverzorgingsspecialist vindt veelal overdag plaats, op vastgestelde uren. Het vereist dan ook minder flexibiliteit dan het werk van een geboorte doula. Het is daarom geschikt voor aspirant-doula’s, die graag emotionele ondersteuning en coaching willen bieden aan jonge ouders, maar dit willen combineren met hun gezinsleven of met ander werk.

Het werk van een postpartum doula en babyverzorgingsspecialist vindt veelal overdag plaats, op vastgestelde uren. Het vereist dan ook minder flexibiliteit dan het werk van een geboorte doula. Het is daarom geschikt voor aspirant-doula’s, die graag emotionele ondersteuning en coaching willen bieden aan jonge ouders, maar dit willen combineren met hun gezinsleven of met ander werk.

Het leerprogramma bestaat uit een combinatie van online aangeboden lesstof, alsmede drie klassikale lesdagen, waarin praktische zaken aangeleerd en geoefend worden.

De opleiding tot postpartum-doula kent een gemiddelde studiebelasting van zo’n 20 à 24 uur per maand. Studenten begeleiden als postpartum-doula minimaal twee cliënten gedurende minimaal 20 uur. Deze praktijkstages worden door de studenten zelf gezocht en door de cliënten én mentor/stagebegeleider beoordeeld. In Bloei kent een uitgebreid mentorschapsprogramma om de student te begeleiden bij de persoonlijke- en beroepsmatige ontwikkeling.

De opleiding start op 24 juni 2024

De (verplichte) klassikale praktijkdagen zijn op 12, 13 en 14 september 2024

Uitgebreide informatie over het beroep en de opleidingen vind je hier

Certificering

Kiezen voor Doula-opleiding In Bloei, is kiezen voor kwaliteit. Onze beroepsopleidingen tot geboortedoula zijn dan ook erkend door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s. Afgestudeerde In Bloei doula’s ontvangen dan ook een gecertificeerd diploma. Ook is Doula-opleiding In Bloei aangesloten bij het European Doula Netwerk (EDN).

 

Kwaliteitskeurmerk In Bloei Doula

We voelen een grote verantwoordelijkheid om niet alleen een goede, erkende opleiding te bieden, maar ook garant te kunnen staan voor onze studenten en de blijvende waarde van hun diploma’s. We vinden het belangrijk dat onze doula’s onze kernwaarden naleven en hun kennis en kunde up to date houden. Zo weten cliënten en zorgverleners precies wat ze van In Bloei Doula’s kunnen en mogen verwachten. We voeren daarom het keurmerk In Bloei Doula® voor onze afgestudeerden. Ben je een ‘In Bloei Doula®’, dan draag je een titel die beschermd is, zowel in de Benelux als in Europa (‘In Bloom Doula®’). In het bijbehorende register kunnen cliënten en zorgverleners de In Bloei Doula’s vinden en de voorwaarden voor lidmaatschap raadplegen.

Onze geboortedoula’s en rouw-en-verliesdoula’s mogen na hun afstuderen automatisch een jaar lang het keurmerk In Bloei Doula® voeren. Na dit jaar, mogen ze het kwaliteitskeurmerk uitsluitend blijven voeren, als ze hun kennis en kunde up to date houden. Hiertoe moeten ze voldoen aan een aantal eisen:

  • jaarlijks een bijscholing volgen, gericht op emotionele ondersteuning (psychiatrie en zwangerschap, angsten, coaching technieken, traumapreventie),
  • jaarlijks minimaal drie geboortes ondersteunen
  • tweejaarlijks deelnemen aan een In Bloei Intervisie

Voor geboortedoula’s, is een lidmaatschap van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD) een aanvullende eis.

 

Voor postpartum-doula’s geldt:

  • minimaal vijftien begeleidingsuren per kalenderjaar
  • jaarlijks twee bijscholingen, waarvan één gericht op het ondersteunen van veilig hechten of emotioneel ondersteunen.

Het keurmerk In Bloei Doula® geeft onze afgestudeerde doula’s bovendien onbeperkt toegang tot onze online In Bloei Academie en de online community, voor het raadplegen van informatie, intervisie en het uitwisselen van kennis en ervaring met vakgenoten.

Raadpleeg het register van In Bloei Doula’s®
Farola_elementen_web-08

Open dag

Kom vrijblijvend kennismaken – Open dagen

Heb je interesse in alles wat er zich rond zwangerschap en geboorte afspeelt? Wil jij aanstaande ouders op emotioneel vlak bijstaan voor, tijdens en na de bevalling? Dan is het vak van doula iets voor jou.

Ontdek wat het vak van doula inhoudt op onze open dag. We vertellen je graag wat Doula-opleiding In Bloei jou te bieden heeft en hoe je zelf doula wordt. Je maakt kennis met de docenten en kunt hen al je vragen stellen.

Wil je meer weten over onze beroepsopleidingen tot professioneel geschoolde doula? Schrijf je dan kosteloos in voor één van onze open dagen. Je vindt de datum van de eerstvolgende data op het inschrijf formulier.

Meestal doen we de avonden via Zoom, om iedereen reistijd te besparen. Na aanmelding krijg je de inloggegevens doorvoor toegestuurd. We zien je dan graag bij die meeting. Mocht je onverwacht toch niet kunnen komen, dan waarderen we een afmelding op info@doulaopleidinginbloei.nl of een telefoontje naar 06 14 19 76 20.

Schrijf je in

Kosten

Een overzicht van de kosten van de opleidingen en workshops, alsmede de betalings- en annuleringsvoorwaarden vind je hier.

Praktische informatie