Schrijf je nu in voor de opleiding post partum doula start juni 2021!

Schrijf je in

Over doula's

Het beroep van een doula

Wat houdt ons vak nu eigenlijk in? Wat is een doula of wat doet een doula dan?
Vaak lees je vooral wat een doula niet doet, zoals zich bemoeien met medisch handelen of de partner overbodig maken. Wat een doula echter is, is een expert in het bieden van emotionele ondersteuning bij life-events.

Wat doet een doula dan?

Wij leiden doula’s op tot experts in emotionele ondersteuning. Elke professional in de geboortekamer heeft zijn eigen rol. De verloskundige of arts heeft de eindverantwoordelijk voor de medische zorg, de kraamverzorgende of verpleegkundige assisteert en ondersteund. En wij als doula’s houden ons vooral bezig met het emotioneel welzijn van client én partner.

We zijn al in de aanloop naar de geboorte betrokken, waar we:

 • ondersteunen in een realistisch beeld over de bevalling,
 • praten over angsten,
 • over kwaliteiten die ze al hebben,
 • tools die kunnen helpen.

Zo komt er vaak al meer rust en vertrouwen over de bevalling voordat zelfs de eerste wee is geweest. En geven clienten vaak aan minder tegen de geboorte op te zien of er zelfs naar uit te kijken.

Bij de geboorte zelf kunnen we ingeroepen vanaf het eerste moment dat er echt behoefte is aan :

 • wat meer rust,
 • een boost voor het zelfvertrouwen,
 • een vertrouwd gezicht wat blijft.

We zijn niet gebonden aan wisseldiensten en ook als de zorg aan het ziekenhuis wordt overgedragen of de bevalling uitmondt op een keizersnede blijven we betrokken en vangen we clienten op.

We letten dus steeds op dingen als;

 • hoe hantert de barende de pijn,
 • wat zeggen ze tegen zichzelf,
 • mogelijk werkt een andere houding beter om de weeen op te vangen,
 • kan masseren of tegendruk nu fysiek verlichting bieden.

Tegelijkertijd houden we in de gaten hoe het voor de partner is, wat deze nodig heeft en of deze wel voor zichzelf zorgt door tijdig te eten, drinken etc. De enkele partner die namelijk flauwvalt, heeft meestal juist urenlang zo gezorgd en is zo betrokken geweest, dat die de dalende bloedsuikers en dehydratatie bij zichzelf niet bemerkt. Bovendien zijn we er bij eventuele spoedsituaties ook des te meer om gewoon naast de partner te zitten en te ondersteunen.

Omdat we een eigen expertise en rol hebben, merken we ook dat de samenwerking met zorgverleners over het algemeen uitstekend verloopt.

Bij In Bloei is er veel aandacht voor een goede samenwerking met zorgverleners en richten we ons ook op het blijven ontwikkelen van kennis over het sociaal emotionele aspect van de geboorte.

We hebben aandacht voor de verschillende behoeftes van clienten die centraal kunnen staan en hoe om te gaan met clienten waar iets meer ondersteuning nodig is dan bij de gemiddelde client. Zo hebben onze docenten ervaring met het ondersteunen bij clienten waar de barende vrouw óf partner een post traumatische stress stoornis, adhd, (aan) autisme (verwant), een angststoornis of depressie geconstateerd is.

Doula’s in opleiding leren tevens een methodiek hoe ze een analyse van de kwaliteiten en uitdagingen van clienten kunnen maken en een ondersteuningsplan op maat kunnen maken.

Verschillende soorten doula's

Binnen In Bloei bieden we diverse basis- en verdiepingsopleidingen tot doula aan. Wanneer we het over ‘doula’ hebben, hebben we het daarbij over de geboortedoula. Deze rol van vertrouwd gezicht en ondersteuner bij de geboorte en het positieve effect hiervan op het verloop en de beleving van de geboorte is per toeval in 1980 in America ontdekt. De onderzoekers Kennell en Klaus hebben hiervoor het woordje doula gekozen en sinds 1997 zijn er ook in Nederland (geboorte)doula’s actief.
Bij In Bloei bieden we de opleiding tot (geboorte) doula, tot post partum doula en tot rouw-en verlies doula.

Post partum doula
De post partum doula is in andere landen vaak voor een groot deel wat hier de kraamzorg doet, maar dan niet de medische handelingen. Dus het is iemand die de ouders thuis helpt wegwijs te worden met de baby. Ze leren signalen van de baby herkennen en wat de baby mogelijk nodig heeft. Ze leren de basis verzorging voor de baby vol zelfvertrouwen zelf te gaan doen. En ze ontzorgen ouders door een stukje huishoudelijke verzorging en verzorging/ ontvangst van gasten uit handen te nemen.

Deze luxe van extra hulp aan huis is uniek aan Nederland. Doordat kraamzorg ook de ogen en oren van de verloskundige is en gewicht en temperatuur ed bijhoudt, kunnen we hier ook met een gerust hart zo snel na de geboorte alweer naar huis.

Voor sommige mensen is het echter heel fijn om voor langere tijd extra ondersteuning te hebben. Ouders kunnen veel verschillende en tegenstrijdige adviezen krijgen over ‘laat maar huilen is goed voor de longen’ versus ‘pak je kindje altijd op het huilt niet voor niks’ en andere opvoedingszaken waar ze nu misschien voor het eerst in hun leven over na moeten denken. Het kan dan lastig worden om nog te weten wat ze zelf willen en waar ze het beste aan doen.
De post partum doula als emotionele ondersteuner is er om:

 • met de ouders te bespreken welke opties er zijn,
 • helder te krijgen waar ze zich zelf goed bij voelen,
 • de hechting te ondersteunen,
 • zelfvertrouwen te bevorderen,
 • tips en adviezen over slaap, voeding en dagrimte passend bij de wensen en behoeftes van deze ouders en baby aan te reiken.

De post partum doula kan ook uitkomst bieden als ouders geen recht meer op reguliere kraamzorg hebben, maar wel graag ondersteuning willen om thuis de verzorging van hun kinderen goed op te pakken. Je kunt dan denken aan ouders van prematuur geboren kindjes die pas na een langere tijd de baby mee naar huis mogen nemen, ouders van tweelingen die ook na de eerste paar dagen met kraamzorg mogelijk een paar extra handen aan huis kunnen gebruiken en ouders waar een van beiden last heeft van post partum depressie of spanningen.

Rouw-en verlies doula

De rouw-en verlies doula is een (geboorte)doula die zich gespecialiseerd heeft in het ondersteunen bij verlies rondom de geboorte.
Welk verlies aanstaande ouders ook treft, of het gaat om een vroeg verlies van het kindje, de keuze maken voor afbreking van de zwangerschap, het afscheid moeten nemen van de gedachte aan een gezond kindje of een kindje op de wereld zetten waarvan bekend is dat deze (mogelijk) niet lang zal leven.. Het is de grootste nachtmerrie van elke ouder. Vaak zijn er stichtingen en lotgenoten groepen waar veel kennis en informatie te verkrijgen is.

Een rouw-en verlies doula is iemand die niet alleen een hoop van deze kennis heeft en kan verwijzen, maar die er desgewenst ook bij de geboorte zelf aanwezig is. Die in de aanloop naar de geboorte helpt navigeren in de eigen wensen over inleiden, afwachten en afscheid nemen. Gewoon iemand die ervaring met ondersteunen bij geboortes heeft, er helemaal voor hen kan zijn en niet bang is van alle emoties die meespelen bij een verliesgeboorte.

Certificering

We voelen een grote verantwoordelijkheid om niet alleen een goede opleiding te bieden, maar ook garant te kunnen staan voor onze studenten en de waarde van onze diploma’s.

Voor al onze beroepsopleidingen tot doula en post partum doula wordt het diploma behaald door een combinatie van theorie en de beroepspraktijk.
Studenten hebben een aanwezigheidsplicht van 90% en moeten op de eindtoets of het afstudeerproduct een 7 of hoger halen. We vragen dat studenten zich de theorie eigen maken en toe kunnen passen in de praktijk. De inzet tijdens de praktijkopdrachten in de lessen, zoals rollenspel, discussies en communicatieopdrachten worden meegenomen in de eindbeoordeling.

We bieden mentoren die de ontwikkeling van de studenten en vorderingen in de (online)lessen bijhouden en aandacht hebben voor het persoonlijk ontwikkelingsproces van de student. De mentoren hebben ook een stem in het afstuderen.

De studenten begeleiden drie clienten als doula of ondersteunen twee gezinnen gedurende minimaal 20 uur als post partum doula. Deze praktijkstages worden door de studenten zelf gezocht en door de clienten én mentor/stagebegeleider beoordeeld.

Als alle onderdelen met een (ruim)voldoende zijn afgerond krijgen de studenten een erkend diploma.

Farola_elementen_web-07

Beroepsvereniging

Alle opleidingen tot (geboorte)doula die In Bloei aanbiedt zijn erkend door de NBvD, de Nederlandse beroepsvereniging van doula’s. Je kunt dus al direct bij het inschrijven voor de opleiding tevens aspirant lid van de beroepsvereniging worden.

Voor de post partum doula’s en rouw-en verlies doula’s bestaan nog geen beroepsverenigingen in Nederland. De Nederlandse Beroepsvereniging van doula’s is alleen gericht op geboorte doula’s, waardoor doula’s met een specialisatie en post partum doula’s nog geen opties hebben om zich als professionals te verenigen. Vandaar dat In Bloei ervoor gekozen heeft hierin binnenkort een eigen beroepsvereniging te starten.

‘In Bloei doula’ is een beschermde titel die we zowel in de Benelux als in Europa (In Bloom Doula) hebben laten vastleggen.

We voeren dus een register met In Bloei doula’s, hierbij hebben we wat voorwaarden voor lidmaatschap opgesteld, om er zeker van te zijn dat clienten en zorgverleners weten wat ze van een In Bloei doula kunnen en mogen verwachten.

Om opgenomen te worden in ons register met geboortedoula’s, is een lidmaatschap van de NBvD een aanvullende eis. Hierdoor weten we zeker dat de In Bloei doula aan de bijscholingseisen voldoen, minimaal drie geboortes per jaar ondersteunen en dus hun kennis en kunde up to date houden. Daarnaast vragen we tweejaarlijkse deelname aan een In Bloei intervisie en één jaarlijkse bijscholing gericht op emotionele ondersteuning. Die kan gericht zijn op psychiatrie en zwangerschap, angsten, coachingstechnieken, traumapreventie etc.

Van de rouw-en verlies doula’s vragen we hetzelfde als geboorte doula’s, omdat dit een specialisatie op de geboorte doula is.

Voor Post partum doula’s vragen we dat zij minimaal 15 begeleidingsuren per kalenderjaar bieden en ook jaarlijks twee bijscholingen volgen, met daarvan één gericht op het ondersteunen van veilig hechten of emotioneel ondersteunen.

Blog