Veelgestelde vragen

We hebben de meest voorkomende vragen over Doula-opleiding In Bloei beantwoord op deze pagina. Staat je vraag er niet bij of wil je aanvullende informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

De juiste opleiding kiezen

Als doula ben je expert in emotionele ondersteuning. Als je zwangerschap en geboorte een bijzondere tijd vindt, die veel aandacht verdient, zijn onze doula-opleidingen echt wat voor jou. Omdat je altijd al gefascineerd was door zwangerschap, geboorte, of omdat je als geen ander weet hoe eenzaam, onzeker of zwaar deze periode ook kan zijn. Studenten die onze opleidingen volgen, willen echt een verschil maken in het life-changing-event van mensen die (voor het eerst) een kind krijgen. Ze voelen een drive om te luisteren, te steunen en te coachen. Ze zijn er niet om aanstaande ouders een bepaalde kant op te sturen; ze helpen ouders juist om te kiezen wat bij hen past en vol zelfvertrouwen de geboorte tegemoet te gaan. Herken je jezelf hierin én heb je hbo denk- en werkniveau? Kijk dan verder naar onze erkende beroepsopleidingen voor all-round geboortedoula’s of onze vervolgopleidingen tot postpartum-doula of tot rouw- en verliesdoula.

Het grote verschil van de opleidingen zit hem in de vorm waarop de les gegeven wordt. Bij de klassikale opleiding krijg je met een groep samen les met afwisselend interactieve- en samenwerkingsopdrachten, aangevuld met theorie en ervaringsverhalen. Bij de online opleiding krijg je een online aanbod van theoretische informatie, video’s audio’s, (spel)opdrachten en online bijeenkomsten met je klas en met je intervisiegroep en mentor. Ook zijn er verdiepende coach calls (live Q&A sessies). Verder heb je toegang tot een online forum voor kennisdeling. Vanuit het mentorprogramma krijg je vanaf de eerste lesdag begeleiding van een persoonlijke mentor. De opleidingen zijn inhoudelijk gelijkwaardig en beiden erkend door de beroepsvereniging.

Iedereen heeft zijn eigen leerstijl en achtergrond. De een vindt het heerlijk om twee dagen per maand ‘voor zichzelf te pakken’, even uit het normale leven te stappen en zich samen met anderen in de doulawereld onder te dompelen. De ander vindt het fijner om op een flexibele manier, in de tijd dat de baby slaapt of na werktijd, in een eigen tempo de geest te verrijken en dit mooie vak te leren. Zo proberen we iedereen die een professioneel geschoolde doula wil worden, hiertoe de mogelijkheden te bieden en op een manier die bij jou past. Kijk dus vooral welke vorm het beste bij je past; als persoon, maar ook qua reistijd of locatie.

We kregen regelmatig de vraag van pas bevallen moeders of ze de opleiding konden starten. Ook hebben we studenten gehad die met zwangerschapsverlof waren of een baby aan de borst hadden in de les. We hebben deze studenten altijd verwelkomd en zullen dat ook blijven doen. Maar om deze kersverse moeders nog meer praktisch tegemoet te komen, wilden we een andere vorm van onderwijs kunnen bieden. Het volgen van de lessen je eigen tempo blijkt voor veel mensen een uitkomst; mensen met een vaste baan die zich willen omscholen tot professioneel doula bijvoorbeeld. Een erkende beroepsopleiding tot professioneel doula volgen, die flexibel in te passen is in jouw leven, hoe mooi is dat?

Wat het beste bij jou past, hangt af van je persoonlijke ambities en de mate waarin je je persoonlijke situatie kunt aanpassen aan de beroepspraktijk. Veel geboortedoula’s vinden hun beroep het mooiste dat er bestaat. Maar het vraagt ook veel van je. Dat je soms ’s nachts van huis moet bijvoorbeeld.

Voel je een sterke wens geboortedoula te worden? Dan is de vraag: heb je zelf kinderen die zorg nodig hebben? Heb je een partner of iemand anders in je netwerk die ’s nachts deze zorg kan overnemen en de kinderen naar school of kinderopvang kan brengen? Dan is onze beroepsopleiding tot geboortedoula wat voor jou. Reken op een studiebelasting van zo’n 24 uur per maand, plus drie verplichte stages van elk 28 tot 32 uur. De online en klassikale doula-opleidingen hebben beiden dezelfde inhoud en kwaliteit.

Ben je niet fulltime beschikbaar of zijn je kinderen nog niet zo zelfredzaam? Dan is de opleiding tot postpartum-doula een goede optie. De postpartum-ondersteuning vindt overdag plaats en is goed in te plannen. Studiebelasting: zo’n 20 à 24 uur per maand.

Een doula richt zich op emotionele ondersteuning van de aanstaande ouder(s) en is geen verloskundige. Als je goede geboorteondersteuning wilt geven en ook op medisch gebied het hele proces wil begeleiden, dan is de verloskunde-opleiding misschien iets voor jou. Sommige oud-studenten besluiten, nadat ze jaren als doula hebben gewerkt, de opleiding tot verloskundige te volgen. We horen vaak dat de ondersteunende manier waarop ze geleerd hebben te kijken naar aanstaande ouders, hen een betere verloskundige maakt. Andersom zien we ook met enige regelmaat verloskundigen die, na jarenlang in een ziekenhuis of maatschap te hebben gewerkt, de verdieping van het contact met de cliënten missen. Ze scholen zich om tot doula om meer coachende vaardigheden te ontwikkelen en langer bij cliënten te kunnen blijven tijdens de bevalling.

Voor klachten verwijzen wij naar onze klachtenregeling. Deze vind je hier:

Klachtenregeling

De inhoud van de opleidingen

Jazeker! In de online module komt zelfs méér lesstof aan bod dan in de klassikale opleiding. Simpelweg omdat we meer kennis kwijt kunnen in online modules, die minder aan contacttijd gebonden zijn. De zestien modules bestaan uit een of twee lessen. Elke week komt een nieuwe les beschikbaar. De onderwerpen die aan bod komen en de leerdoelstellingen zijn in de online opleiding hetzelfde als bij onze klassikale opleiding tot geboortedoula. Er zijn drie verplichte praktijk-lesdagen op locatie, waarin je met elkaar aan de slag gaat om de praktijk vorm te geven. Dit gebeurt nadat je basiskennis hebt opgedaan via de online modules.

Het doulavak is een persoonlijke aangelegenheid. In de opzet van onze opleidingen krijgt persoonlijke ontwikkeling dan ook veel aandacht, aangevuld met inhoudelijke kennis en handvatten voor de beroepspraktijk. Elke aspirant-doula krijgt van de eerste tot de laatste dag van de opleiding begeleiding van een mentor, zelf een ervaren doula. Je werkt aan de ontwikkeling van je persoonlijke vaardigheden met persoonlijke leerdoelen. Een ondersteuningsprogramma met uitgewerkte eigenschappen voor een succesvolle doula geeft hiertoe handvatten. Zo krijg je zelf zicht op alle competenties die je al beheerst en in kunt zetten of verder ontwikkelen. Je ontwikkeling bespreek je met je medestudenten in je intervisiegroep en met je mentor, die ook het leerlingvolgsysteem gebruikt om je te begeleiden.

Praktisch

Elke vier maanden starten we met de online Doula-opleiding In Bloei. We kiezen ervoor om de online studenten gezamenlijk, als groep te laten starten, omdat we veel waarde hechten aan jouw groeiproces. Leren van de vragen van anderen is daarbij van belang; verschillende standpunten en invalshoeken van medestudenten, verrijken ook jouw eigen pallet als doula. Je volgt elkaars reis en hoewel het studietempo kan verschillen, kun je elkaar daarbij op een waardevolle manier ondersteunen. Daarnaast is het voor je toekomstige beroepspraktijk belangrijk dat je een netwerk hebt om op terug kunt vallen en een online community die je helpt om je vak goed te kunnen blijven uitoefenen. Inschrijven voor de online opleiding kan op elk moment van het jaar.

Nee, volledig online opleiden voor dit beroep, is niet mogelijk. Geboorte-begeleiding blijft mensenwerk. De online opleiding bevat ook drie aaneengesloten praktijkdagen op locatie, waarin je met rollenspel, massage en communicatieoefeningen aan de slag gaat. Ook zijn er online bijeenkomsten waarvan je er minimaal een aantal verplicht moet bijwonen. Daarmee bieden we onze studenten de juiste handvatten om dit mooie vak kundig en professioneel uit te kunnen oefenen.

Indien er genoeg aanvragen zijn in een bepaalde regio, zijn we zeker bereid om elders in het land les te komen geven. Dit geldt zeker voor de drie praktijkdagen van de online opleiding. Mocht je – als onderdeel van de online opleiding – acht tot tien cursisten in jouw regio voor drie dagen samen willen brengen, laat het ons dan weten! We oriënteren ons ook op andere leslocaties voor de klassikale opleiding, waaronder Arnhem.

We doen er alles aan, om de fysieke lessen veilig doorgang te laten vinden, binnen de geldende regels. In onze lesruimte is voldoende ruimte om 1,5 m afstand te houden, en de groepsgroottes zijn verkleind om dit te kunnen waarborgen. Er zijn mondmaskers aanwezig en desinfecterende handgel. Bij massagelessen worden er extra hygiënemaatregelen genomen. De geplande lesdagen gaan altijd door op de data die studenten daarvoor vrijhouden.

Omdat we de een groot deel van de opleiding ook online aanbieden, kunnen we – indien absoluut noodzakelijk – de vorm van de klassikale lessen aanpassen. Ook kan er – indien toegestaan binnen het landelijke beleid – in tweetallen worden afgesproken voor massage terwijl er wordt ingebeld in een online les. Alleen indien een volledige opleidingsperiode (september tot april) geen enkel moment massages gegeven mogen worden, kunnen er mogelijk lesonderdelen op een later moment plaatsvinden. Omdat we dan toch grotendeels live lesgeven (zelfs in online vorm), wordt er geen restitutie geboden.

Voor de online opleiding geldt, dat indien er geen fysiek contact mogelijk is (zoals bij massage, houdingen en rollenspel), de drie praktijkdagen mogelijk verschoven worden naar een latere periode. Indien er meer dan zes maanden geschoven moet worden, krijgen de studenten (afhankelijk van de duur van de maatregelen) een studieverlenging aangeboden.

Zeker niet. Wij hechten veel waarde aan inclusiviteit. Iedereen is dan ook welkom bij Doula-opleiding In Bloei. Wel zijn het in praktijk voornamelijk vrouwen die onze beroepsopleidingen en specialisatiecursussen volgen.

De opleiding is bedoeld om op te leiden tot het beroep van doula. Je persoonlijke ontwikkeling is hier een onderdeel van, maar niet de belangrijkste focus. In de uitoefening van het vak, staan de wensen en behoeftes van de cliënt centraal. De opleiding is dan ook niet de plek om een eigen traumatische geboorte te verwerken. Mensen met een passie om dit vak uit te gaan voeren, komen wel vaak fijne en minder fijne ervaringen van zichzelf uit het verleden tegen en leren hieraan een plek te geven, ook als professional.

Over het beroepsveld

In Nederland wordt de begeleiding van een doula steeds vaker ingezet bij zwangerschap en geboorte. In de praktijk zijn de mensen die een doula inhuren, heel divers. De meeste cliënten willen graag met vertrouwen de bevalling tegemoet gaan en er een bijzondere en positieve ervaring van maken. Anderen willen zo natuurlijk mogelijk bevallen en zoeken kennis over houdingen, massage en andere pijnstillende technieken. Sommige cliënten hebben een eerdere geboorte als traumatisch ervaren en willen deze keer graag extra ondersteuning. Ook zijn er aanstaande moeders of partners die psychosociale uitdagingen hebben zoals ad(h)d of een angststoornis. Een doula kan in zo’n geval de (continuïteit van) zorg bieden, waar de gemiddelde zorgverlener geen tijd voor heeft. Zie ook Over doula’s.

Voor het begeleiden van aanstaande ouders in de periode rond de geboorte, is niet alleen wijsheid nodig, maar ook vaardigheden en kennis over onderwerpen als emotioneel en psychosociaal welzijn, communicatie, coaching, pathologie, fysiologie en postpartumzorg. Door ook te oefenen met diverse situaties, goed te leren reflecteren en te waken voor ‘tegenoverdracht’, zet je je cliënt centraal. Zo draag je bij, aan het uitdragen van onze professie en maken we ons samen sterk voor onze complementaire geboortezorg. Er wordt in het werkveld meer en meer gevraagd naar lidmaatschap van de beroepsvereniging. Je kunt alleen lid worden van deze beroepsvereniging als je een erkende opleiding volgt. In Bloei biedt die opleiding. Zie ook Over doula’s.

Een goede doula zijn, gaat ook over goed samenwerken met de andere professionals die een rol spelen bij de geboorte. We hebben immers een gedeelde missie: een goed verloop van de geboorte en de best mogelijke uitkomst voor de cliënten. Ons streven is: sámen meer bereiken door elkaar te ondersteunen. We besteden veel aandacht aan communicatie, bieden handvaten om met feedback om te gaan en blijven steeds verbinden. In Bloei doula’s hebben dan ook overwegend positieve ervaringen met zorgverleners. Zie ook Over doula’s.

Doula-opleiding In Bloei staat voor kwaliteit. We bieden een gedegen, erkende opleiding te bieden, en zetten ons er voor in dat onze doula’s bij het uitoefenen van hun vak hun kennis en kunde blijvend up to date houden. We voeren daarom het kwaliteitskeurmerk In Bloei Doula® voor onze afgestudeerden. In het bijbehorende register kunnen cliënten en zorgverleners de In Bloei Doula’s vinden en de voorwaarden voor lidmaatschap raadplegen. Zo weten cliënten en zorgverleners precies wat ze van In Bloei Doula’s kunnen en mogen verwachten.