Kosten, betalings- en annuleringsvoorwaarden

Kosten, betalings- en annuleringsvoorwaarden

V3.2

Kosten

 • Klassikale doula-opleiding €1850,- *
  excl. BTW (€2238,50 incl. BTW).
 • Online doula-opleiding (inclusief de drie praktijkdagen). € 1600,-* excl. BTW (€1936,- incl. BTW)
 • Postpartum doula-opleiding. € 1500,-* excl. 21% BTW (€1815,- incl. BTW)
 • Ondernemerschap voor doula’s. €397,- (incl 21% BTW), bij directe bijboeking met een bovengenoemde opleiding € 250,-
 • Specialisatiecursussen voor gevorderden en studenten, zie de agenda op www.doulaopleidinginbloei.nl

*Dit bedrag is incl. het inschrijfgeld van €450,-

 

Betalingsvoorwaarden

 • Het inschrijfgeld ad € 450,- dient uiterlijk 14 dagen na de datum van inschrijving betaald te zijn.
 • De rest van het bedrag dient voor de op de factuur gemelde datum betaald te zijn.
 • Starten met de opleiding betekent dat je je verplicht het gehele cursusgeld te voldoen. Dit geldt ook als je kiest voor betaling in termijnen of voortijdig deelname aan de opleiding afbreekt.
 • Als betaling niet binnen de gestelde termijnen is voldaan, kan je deelname aan de opleiding opgeschort worden.
 • Bij betalingsherinneringen worden extra kosten berekend
 • Indien de betalingen niet (tijdig) worden voldaan zijn de kosten voor het incassobureau waar we mee werken, volledig voor de kosten van de student.
 • Diplomering vindt alleen plaats als het gehele bedrag is voldaan.

 Betaling in termijnen is mogelijk
Voorwaarden: € 55,- administratiekosten extra.
Indien je bij je inschrijving aangeeft in termijnen te willen betalen, doen we je een voorstel voor een betalingsregeling.

Inhalen van verplichte lessen brengt mogelijk extra kosten voor de student met zich mee, zoals het bijkopen van de gemiste lessen in de online leeromgeving of inhalen van de les bij een volgende groep.

 

Studenten die een opleiding gaan starten, hebben de kans om direct bij inschrijving tegen gereduceerd tarief de specialisatiecursus Ondernemerschap voor doula’s bij te kopen.

 

Specialisatie cursussen:

 • Het cursusgeld dient te zijn voldaan voor aanvang van de cursus.

 

Annuleringsvoorwaarden

Opleidingen

 • Het inschrijfgeld van €450,- is nooit restitueerbaar.
 • Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding wordt 50% terugbetaald.
 • Bij annulering tussen 2 en 1 maand voor aanvang van de opleiding wordt 25% terugbetaald.
 • Bij annulering korter dan 1 maand is er geen terugbetaling.
 • Bij (voortijdige) beëindiging van een gestarte opleiding is geen terugbetaling mogelijk

Ondernemerschap voor doula’s en specialisatie cursussen

 • Kosteloos annuleren binnen 14 dagen na inschrijving, tenzij cursus binnen een maand na inschrijving aanvangt. Dan is er drie dagen bedenktijd.
 • Annuleren tot 60 dagen voor aanvang van de scholing: Restitutie van 50% van het cursusbedrag.
 • Annuleren 60-14 dagen voor aanvang: Restitutie van 25% van het cursusbedrag.
 • Annuleren korter dan 14 dagen voor aanvang: geen restitutie, behalve in het geval van afwezigheid wegens werkzaamheden ivm een ongeplande geboorte (cursusbedrag minus €20,- administratiekosten).

 

Annulering en wijziging aanbod door In Bloei

Doula-opleiding In Bloei kan in sommige gevallen genoodzaakt zijn een opleiding te annuleren of in andere (online) vorm aan te moeten bieden. Bij annulering door In Bloei heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag. Doula-opleiding in Bloei is gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een opleiding te wijzigen. Doula-opleiding In Bloei zal de deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van gewijzigde data, locatie of lesvorm.

 

Korting
Bij een aantal workshops krijgen In Bloei doula’s en NBvD-leden 10% korting; (huidige) studenten van In Bloei: 15% (geen stapelkorting mogelijk). Geef bij je inschrijving aan of je daarvoor in aanmerking wil komen.

Per workshop wordt aangegeven of er een korting van toepassing is.

Terugbetaling

Bij toegekende annulering vindt terugbetaling plaats binnen 14 dagen na annulering.

Annuleringen ivm Corona gerelateerde klachten/ quarantaine.

Opleiding klassikaal:
De gemiste lesdagen zullen in online vorm aangeboden worden, met uitzondering van de massagedag, welke ingehaald dient te worden bij een andere groep dit kan in Arnhem of in Rotterdam zijn. Indien er meer dan vier studenten uit één groep deze dag moeten missen, kan er mogelijk tot €30,- aan extra kosten voor de student in rekening worden gebracht voor het organiseren van een inhaaldag. Deze lesdag mag immers voor diplomering niet gemist worden en dient binnen de looptermijn van 18 maanden te worden gevolgd.

Opleiding online (zowel post partum als geboortedoula):
Je wordt op een vaste groep ingedeeld voor de praktijkdagen, deze dien je dus op dat moment te volgen. Alleen wegens Coronagerelateerde klachten (waarbij je gevraagd kan worden een bewijs van een positieve uitslag van jou of een gezinslid te overleggen) is er in principe de mogelijkheid om zonder aanvullende kosten de praktijkdagen te verschuiven. In andere gevallen zal er een extra factuur volgen indien je de praktijkdagen moet missen en wilt verzetten. We limiteren namelijk de aanname van studenten op de beschikbaarheid van het aantal plekken op de praktijkdagen. Een lege plek kunnen we niet zomaar opvullen. Indien er meer dan 2 studenten de praktijkdagen niet kunnen volgen wegens deze klachten, kan het zijn dat er wel extra kosten bijkomen voor het inhalen, gezien er dan extra inhaalles ingepland moet worden. De kosten hiervan kunnen oplopen tot 150 euro per student.

Cursussen:

In principe wordt de deelname omgezet naar de eerstvolgende cursusdatum, waar de deelnemer dan de cursus alsnog kan volgen en wordt geen restitutie geboden.

Open dagen: geen kosten

 

.

Betalingen:

Op rekeningnummer:   NL55 INGB 000 60 46 204

t.n.v.                                     FAROLA

ovv. je eigen naam, de naam van de opleiding/cursus en/of je factuurnummer.