Kosten, betalings- en annuleringsvoorwaarden

Kosten, betalings- en annuleringsvoorwaarden

V5.5

Kosten

  • Opleiding tot geboorte doula – Klassikaal € 2750,-*
  • Opleiding tot geboorte doula-opleiding – Online (inclusief de drie praktijkdagen). € 2250,-*
  • Opleiding tot Postpartum doula en babyverzorgingsspecialist€ 1900,-*
  • Opleiding tot Postpartum doula en babyverzorgingsspecialist voor In Bloei studenten en In Bloei doula’s – €1450,-*
  • Opleiding tot Rouw- en Verlies doula – €1850,-*
  • Bedrijfsweekend Ondernemerschap voor doula’s – €450,-  Bij directe bijboeking van een bovengenoemde opleiding – € 350,-
  • Specialisatiecursussen voor gevorderden en studenten, zie de agenda op www.doulaopleidinginbloei.nl

  * Dit bedrag is inclusief het inschrijfgeld van €500,-

  Doula opleiding In Bloei is een door het CRKBO gecertificeerde onderwijsinstelling en daarmee vrijgesteld van BTW.

Betalingsvoorwaarden

  • Het inschrijfgeld ad € 500,- dient binnen 1 week na inschrijving voldaan te worden.
  • De rest van het bedrag dient voor de op de factuur gemelde datum betaald te zijn.
  • Starten met de opleiding betekent dat je je verplicht het gehele cursusgeld te voldoen. Dit geldt ook als je kiest voor betaling in termijnen of voortijdig je deelname aan de opleiding afbreekt.
  • Als betaling niet binnen de gestelde termijnen is voldaan, kan je deelname aan de opleiding opgeschort worden. Dit betekent niet dat de betalingsverplichting vervalt.
  • In geval van betalingsherinneringen wordt vanaf €20,- administratiekosten per keer berekend.
  • Indien de betalingen niet (tijdig) worden voldaan zijn de kosten voor het incassobureau waar we mee werken volledig voor rekening van de student.
  • Diplomering vindt alleen plaats als het gehele bedrag is voldaan.
  • Het betaalde opleidingsgeld geeft recht op 18 maanden onderwijs en begeleiding. Er wordt geen ziekteverlof of bijzonder verlof toegekend om deze termijn te verlengen.
  • Er kan in geval van bijzondere omstandigheden eenmalig voor 12 maanden toegang tot de online lessen (of maximaal twee klassikale lesdagen, te volgen in de groep die dat kalenderjaar loopt) en stagebegeleiding worden bijgekocht. De kosten hiervoor bedragen € 500,-

  Betaling in termijnen is mogelijk. Hiervoor worden extra administratiekosten vanaf €60,- berekend. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal termijnen.
  Indien je bij je inschrijving aangeeft in termijnen te willen betalen, doen we je een voorstel voor een betalingsregeling.

Inhalen van verplichte lessen of verlening van de opleidingstermijn brengt extra kosten voor de student met zich mee, zie boven.

Studenten die met een opleiding gaan starten hebben de kans om direct bij inschrijving tegen gereduceerd tarief het ondernemersweekend voor doula’s “Van Passie naar Professie” bij te kopen.

Specialisatie cursussen:

 • Het cursusgeld dient te zijn voldaan voor aanvang van de cursus.

 

Annuleringsvoorwaarden

Opleidingen

 • Het inschrijfgeld van €500,- is nooit restitueerbaar.
 • Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding wordt 50% terugbetaald.
 • Bij annulering tussen 2 en 1 maand voor aanvang van de opleiding wordt 25% terugbetaald.
 • Bij annulering korter dan 1 maand is er geen terugbetaling.
 • Bij (voortijdige) beëindiging van een gestarte opleiding is geen terugbetaling mogelijk

Ondernemerschap voor doula’s en specialisatie cursussen

 • Kosteloos annuleren binnen 14 dagen na inschrijving, tenzij de cursus binnen een maand na inschrijving aanvangt. Dan is er drie dagen bedenktijd.
 • Annuleren meer dan 60 dagen voor aanvang van de cursus: Restitutie van 50% van het cursusbedrag.
 • Annuleren 60-14 dagen voor aanvang: Restitutie van 25% van het cursusbedrag.
 • Annuleren korter dan 14 dagen voor aanvang: geen restitutie, behalve in het geval van afwezigheid wegens werkzaamheden ivm een ongeplande geboorte (cursusbedrag minus €20,- administratiekosten).

 

Annulering en wijziging aanbod door In Bloei

Doula opleiding In Bloei kan in sommige gevallen genoodzaakt zijn een opleiding te annuleren of in andere (online) vorm aan te moeten bieden. Bij annulering door In Bloei heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag. Doula opleiding in Bloei is gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een opleiding te wijzigen. Doula opleiding In Bloei zal de deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van gewijzigde data, locatie of lesvorm.

Korting
Bij sommige workshops krijgen In Bloei doula’s en In Bloei studenten korting en/of zijn deze gratis. Per workshop wordt aangegeven of er een korting van toepassing is. Geef bij je inschrijving aan of je daarvoor in aanmerking wil komen.

Terugbetaling

Bij toegekende annulering vindt terugbetaling plaats binnen 14 dagen na annulering.

Annuleringen ivm pandemie gerelateerde klachten/ quarantaine.

Opleiding klassikaal:

De gemiste lesdagen zullen in online vorm aangeboden worden, met uitzondering van de massagedag, welke ingehaald dient te worden bij een andere groep.

Indien er meer dan vier studenten uit één groep deze dag moeten missen, kunnen er extra kosten voor de student in rekening worden gebracht voor het organiseren van een inhaaldag. Deze lesdag mag immers voor diplomering niet gemist worden en dient binnen de looptermijn van 18 maanden te worden gevolgd.

Praktijkdagen opleidingen online (zowel post partum- als geboorte doula):

Alleen wegens pandemie-gerelateerde klachten (waarbij je gevraagd wordt een bewijs van een positieve uitslag van jou te overleggen) is de mogelijkheid om zonder aanvullende kosten de praktijkdagen te verschuiven.

Indien er meer dan 2 studenten de praktijkdagen niet kunnen volgen wegens deze klachten, kunnen er extra kosten zijn voor het inhalen van deze dagen, aangezien er dan een extra dag ingepland moet worden. De kosten hiervan kunnen oplopen tot 150 euro per student.

Bij niet pandemie-gerelateerde oorzaken zal er een extra factuur volgen als je de praktijkdagen moet missen en wilt verzetten.

Cursussen:

In principe wordt de deelname omgezet naar de eerstvolgende cursusdatum, waar de deelnemer dan de cursus alsnog kan volgen en wordt geen restitutie geboden.

Open dagen: geen kosten

 

.

Betalingen:

Op rekeningnummer:   NL55 INGB 000 60 46 204

t.n.v.                                  FAROLA

ovv. je eigen naam, de naam van de opleiding/cursus en/of je factuurnummer.