Doula-opleiding | klassikaal

Wil je een steun zijn in een levensveranderende gebeurtenis? Wil je aanstaande ouders helpen vertrouwen te vinden en angsten over de bevalling te overwinnen? Wil je hen ondersteunen om – met jou aan hun zijde – vol zelfvertrouwen de bevalling tegemoet te gaan? Dan is de beroepsopleiding tot geboortedoula van In Bloei zeker wat voor jou!

Word een geweldige doula met ons uitgebreide leertraject

In de klassikale Doula-opleiding In Bloei ontmoeten we elkaar persoonlijk. De lessen worden op locatie in groepsverband gegeven. Samen met je mede-studenten doorloop je een bijzonder traject, dat jou opleidt tot doula. Ben je op zoek naar een meer flexibele vorm? Kijk dan bij onze online doula-opleiding.

Professionaliteit en kwaliteit staan centraal in onze werkwijze en onderwijsprogramma’s. Alle benodigde basiskennis om het doulavak goed uit te kunnen uitoefenen, komt in onze opleiding dan ook aan bod. We hebben ons daarbij gespecialiseerd in het psychosociale aspect van het doulavak. Specifieke kennis en methodieken op dit vlak, zijn onderdeel van onze opleidingen. Ook helpen we je om de hobbels van het runnen van je eigen onderneming te overwinnen zodat jij van je passie je beroep kunt maken.

2017-10-07-In-Bloei-lesdag-3-4-16_edit

Wil jij doula worden? De volgende klassikale opleiding start in oktober 2024 in Delft!

Schrijf je in

Visie achter doula opleiding In Bloei | klassikaal

Wij willen aanstaande ouders zonder oordeel en met 100% support bij kunnen staan. Daarom bevat de doula-opleiding een uitgebreid leertraject, waarin je zelf ook een groeiproces door zult maken. Zo word je een geweldige doula. De visie en kernwaarden van Doula-opleiding In Bloei vind je op de home pagina.

Opleidingsprogramma

De Doula-opleiding klassikaal omvat nu vijftien lesdagen van 9.30 tot 16.30 uur. De dagen hebben een workshopachtig karakter, met een gebalanceerde afwisseling tussen theorie en praktijk. Voor het samenstellen van het lesmateriaal gebruiken we naast de praktijkervaring van onze douladocenten, ook gastdocenten zoals een (klinisch)verloskundige gespecialiseerd in medisch handelen in het ziekenhuis en inclusiviteit & discriminatie, een lactatiekundige en doula’s met een expertise in psychosociale aspecten bij geboorte en rouw en verlies. Een belangrijk praktijkonderdeel zijn drie volledige stagetrajecten waarin je cliënten begeleidt bij de geboorte van hun kind.

De lessen worden in een vaste groep gegeven zodat je samen met je medestudenten het pad tot professioneel doula loopt. Studenten krijgen een inlogcode voor de In Bloei Academie waar korte samenvattingen van sheets of handouts met lesstof online beschikbaar zijn. Tevens ontvangen studenten een opleidingsreader. Het digitale materiaal blijft tot afstuderen of maximaal achttien maanden vanaf de start van de opleiding beschikbaar. Iedere student krijgt een mentor toegewezen, die haar tijdens de opleiding begeleidt. Ook maakt iedere student onderdeel uit van een intervisiegroep om kennis en ervaring mee uit te wisselen.

Globale indeling van de lesdagen:

Les dag 1 en 2:

  • Doula kennis– Kerntaken en grondhouding
  • Doula kennis– Opbouw van begeleiding en basiskennis communicatie
  • Geboorte kennis– Het fysiologische geboorteproces, hormonen en emoties
  • Doula vaardigheden– Basis van ondersteunen bij geboorte

Les dag 3 en 4:

Geboorte kennis- Inzicht in en ondersteunen van fysiologische processen

Doula vaardigheden- Ondersteuning tijdens de baring. Start, communicatie en houdingen

Doula vaardigheden- Communicatie met cliënten; inhoud gesprekken en coaching tools

Doula vaardigheden- De doula als professional; wetgeving, gedragscodes, verslaglegging

Les dag 5:

Doula vaardigheden- Bewust gebruik van aanraking en massage

Massage praktijkdag

Les dag 6 en 7:

Doula vaardigheden- Coaching en ondersteuning van emotionele processen

Doula kennis- Trauma informed care

Geboorte kennis- Pijn en pijnbestrijding

Doula kennis en vaardigheden- Ondersteuning bij  pijnbestrijding

Les dag 8 en 9:

Geboorte kennis- Pathologie, protocollen en medische handelingen

Doula kennis– Partnerondersteuning en communicatie

Doula vaardigheden– Samenwerking met zorgverleners

Doula vaardigheden- Pathologie en hoe te ondersteunen als alles anders loopt

Lesdag 10 en 11:

Doula kennis- Post Partum tijd en geboortes met extra aandachtspunten

Doula kennis– hechting en een goede start

Specialisatieles– rouw en verlies

Lesdag 12 en 13:

Specialisatie– Psychopathologie en psychosociale problemen

Specialisatieles– Inclusiviteit, discriminatie en racisme

Doula vaardigheden– uitdiepen praktijkvragen

Lesdag 14 en 15:

Specialisatie– Stuitconsult

Specialisatie– Overtijd consult

Klaar voor de start- hoe maak je een goede start met je doulabedrijf

Doula vaardigheden– uitdiepen praktijkvragen

Mentorprogramma

Je krijgt tijdens je opleiding bij In Bloei een persoonlijke mentor toegewezen. De mentor is zelf een ervaren doula. Zij begeleidt en ondersteunt je van de eerste lesdag tot laatste stage; dus je gehele studie. Zij heeft alle aandacht voor jouw beroepsmatige, maar ook je persoonlijke ontwikkeling. Het gaat daarbij om jouw eigen proces, wat je nodig hebt en hoe je goed voor jezelf kunt zorgen, zodat je er kunt zijn voor anderen. Dit legt een sterke basis voor de beroepspraktijk. Je ontwikkeling delen en ervaringen uitwisselen in de intervisiegroep, versterkt dit proces.

Meer weten? Ontmoet het In Bloei team!

Opleidingseisen

Om onze klassikale beroepsopleiding tot geboortedoula met goed gevolg af te sluiten, dien je tenminste 90% van de lessen gevolgd te hebben. Voor de klassikale opleiding geldt dat het eerste lesweekend en les 7 niet gemist mogen worden. Deze zijn benodigd voor de stages.

Studenten moeten minimaal acht keer aan intervisie hebben deelgenomen. Ook wordt van je verwacht dat je als doula-in-opleiding ondersteuning biedt bij minimaal drie stagebevallingen. Voor elke stagebevalling voer je drie voorgesprekken, ondersteun je de ouder(s) tijdens de geboorte en voer je twee nagesprekken. Ook maak je een verslag. Daarnaast toetst Doula-opleiding In Bloei de onderliggende theoretische en praktijkkennis met een eindtoets.

Studenten worden beoordeeld op lesinzet en aanwezigheid, deelname aan intervisie en contact met mentor, de stages, en de eindtoets. Ook wordt er getoetst in hoeverre je tijdens alle onderdelen van de opleiding blijk geeft van de In-Bloei-kernkwaliteiten Integer, Betrokken, Loyaal en Eerlijk.

Studieduur

De opleidingsduur van de In Bloei opleiding tot geboortedoula is gemiddeld tussen de negen en twaalf maanden, afhankelijk van het tempo waarin je stages zoekt en volgt. Reken op een gemiddelde studiebelasting van zes uur per week in de lesperiode van september tot april. Dit is buiten de drie vereiste stages. Deze zullen ook gemiddeld zo’n 28 tot 32 uur vragen per stage. Studenten van de klassikale opleiding krijgen een online account op de In Bloei Academie met de sheets en handouts van de lessen. Het digitale studiemateriaal blijft achttien maanden beschikbaar, vanaf de eerste lesdag.

Er wordt van de je verwacht, dat je binnen die achttien maanden afstudeert. In die periode loop je ook drie stages. Omdat van een doula onafhankelijkheid en zelfstandigheid verwacht wordt, is het zelf regelen van drie stagebevallingen onderdeel van de opleiding. Vanaf het eerste lesweekend kun je beginnen met je stages.

Diplomering

Als je aan alle opleidingseisen hebt voldaan én het eindgesprek positief verloopt, ontvang je een diploma en ben je gecertificeerd geboortedoula! Je kunt met vertrouwen starten aan een carrière als professioneel doula en je aanmelden voor het kwaliteitskeurmerk In Bloei Doula®.

Wat doula’s zeggen over hun vak

“Het mooie aan doula zijn is aanstaande ouders ondersteunen, hen zelfvertrouwen geven en laten zien hoe mooi, magisch en wonderlijk een zwangerschap en geboorte is.”

– Doula Esther Voortman

“Door goed te luisteren naar een vrouw tijdens de bevalling, maak je als doula echt het verschil voor haar.”

– Doula Rianne Versteeg – Aantjes

Praktische informatie

Vooropleiding

Een voorafgaande HBO-opleiding is geen voorwaarde voor inschrijving. Wel vragen we HBO-werk-en denkniveau, zodat onze studenten het niveau en het tempo van de opleiding goed kunnen volgen.

Locatie en tijden

De lessen van de klassikale doula-opleiding worden gegeven in onze leslocatie in Delft. De opleiding omvat vijftien lesdagen van 9.30 tot 16.30 uur, steeds een aaneengesloten vrijdag en zaterdag in de maand. Uitzondering is de massage-les, die altijd één enkele dag is.

In oktober 2024 gaat in Delft de volgende klassikale opleiding van start. Deze groep heeft plek voor maximaal 14 studenten.

De lesdagen van de klassikale opleiding Delft 2024-2025 zijn:
2024: 11 & 12 oktober, 8 &9 november, 13 december

2025: volgt later

koffie, thee en lunch

Wij zorgen voor koffie en thee met iets lekkers erbij. De lunches zijn ‘potluck’*. Daarvoor vragen we je iets te eten mee te brengen om met elkaar te delen. We maken dan een buffet, zodat we samen van een heerlijke lunch kunnen genieten. Indien je dieetwensen hebt kun je iets maken wat je zelf mag hebben, je wensen delen in de groep of desgewenst toch een eigen lunchtrommel meenemen.  *In tijden van Corona is het: eigen lunchtrommels.

Kosten

Een overzicht van de kosten en de betalings- en annuleringsvoorwaarden vind je hier.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen op onze FAQ-Pagina.

Terug naar het totale opleidingsaanbod